FAIL (the browser should render some flash content, not this).


WYCENA NIERUCHOMOŚCI

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
MARZENY KASZYŃSKIEJ
Uprawnienia zawodowe nr 4831


Oferta firmy
Podstawowym celem działalności Kancelarii jest wycena:

  • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne , grunty pod drogi i autostrady);
  • nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych;
  • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe);
  • nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, itp. );
  • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych;
  • maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
  • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp. );
  • wycena dla potrzeb podatkowo – skarbowych;
  • wycena dla potrzeb sądowych (biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym Warszawa - Praga)
  • wycena dla potrzeb bankowych (kredyty, zabezpieczenia)

 

 

 

Chcesz kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość w Warszawie